کاربران آنلاین : 1
بازدید امروز    : 238
کل بازدیدها   : 3108460
بخش زنان::
بخش زنان در طبقه سوم بیمارستان قرار گرفته ودارای  38 تخت میباشد، که کلیه کیسهای داخلی – جراحی – گوش و حلق و بینی – مغز و اعصاب و... در این بخش تحت درمان قرارمیگیرند.
بیماران بستری در طول 24 ساعت توسط پزشک متخصص ویزیت و در صورت نیاز ضروری توسط پزشک اورژانس ویزیت میشوند.