کاربران آنلاین : 2
بازدید امروز    : 143
کل بازدیدها   : 3103391
بخش زنان و اطفال::
بخش زنان و اطفال با تعداد 16 نفرپرستار و ماما و 8 کمک بهیار و امکانات 40 تخت بزرگسال و 10 تخت اطفال آماده پذیرش بیماران میباشد.
کلیه کیسهای پذیرفته شده زنان و اطفال دراین بخش بستری میشوند.
سرپرستار این بخش خانم سليمه احتسابی با سابقه 10 سال سرپرستاری میباشد.
دراین بخش کلاسهای آموزش شیردهی بطور مرتب توسط پرسنل واحد مربوطه برای مادران برگزار می شود..