کاربران آنلاین : 2
بازدید امروز    : 798
کل بازدیدها   : 3147629
بخش زنان و اطفال::
بخش زنان و اطفال با امکانات 40 تخت بزرگسال و 10 تخت اطفال آماده پذیرش بیماران میباشد.
کلیه کیسهای پذیرفته شده زنان و اطفال دراین بخش بستری میشوند.
دراین بخش کلاسهای آموزش شیردهی بطور مرتب توسط پرسنل واحد مربوطه برای مادران برگزار می شود..