کاربران آنلاین : 2
بازدید امروز    : 603
کل بازدیدها   : 3106484
 
بخش سي تي اسكن بيمارستان پيامبران مجهز به دستگاه سي تي اسكن اسپيرال مولتي
اسلايس آلمان مي باشد و داراي قابليت تصويربرداري پزشكي به روشهاي بسيار پيشرفته و اعمال تشخيصي فوق تخصصي است تحولات چشمگير اخير در زمينه سي تي اسكن مولتي اسلايس افق هاي جديدي در عرصه تشخيص و درمان بيماريها گشوده و به ما اين امكان را مي دهد تا علاوه بر تصويربرداري مقطعي سنتي كه همچنان با ارزش است از روشهاي گوناگون بازسازي سه بعدي تصاوير و همچنين تكنيكهاي جديدي همچون سي تي آنژيوگرافي و اندوسكوپي در جهت تشخيص دقيق تر موارد پاتولوژيك و درك بهتر ماهيت آنها استفاده نماييم استفاده از روشهاي اينترونشنال با هدايت همزمان سي تي اسكن به ما اين امكان را مي دهد تا با حداقل آسيب و با دقت فوق العاده اقدام به اعمال تشخيصي و درماني نماييم .استفاده از روشهاي اينترونشنال با هدايت همزمان سي تي اسكن به ما اين امكان را
مي دهد تا با حداقل آسيب و با دقت فوق العاده اقدام به اعمال تشخيصي و درماني نماييم .
حال قسمتي از امكانات پيشرفته مركز سي تي اسكن مولتي اسلايس بيمارستان پيامبران را به اطلاع مي رساند :‌
1-     سي تي اسكن ريه
دستگاه سي تي اسكن اين مركز علاوه بر انجام سي تي اسكن معمول ريه و همچنين HRCT با كيفيت بالا،قادر به تهيه تصاوير گوناگون از ريه ها با استفاده از روشهاي مختلف دووسه بعدي است كه قدرت تشخيص ضايعات ريوي را افزايش داده و باعث افتراق پاتولوژي هاي گوناگون از يكديگر مي شود .
2-    سي تي اسكن از شكم
بازسازيهاي گوناگون كه در سي تي اسكن از شكم وجود دارد به ما اين امكان را مي دهد تا احشاء داخل شكم را به خوبي از هم افتراق داده و در نتيجه هريك ازاحشاء را به دقت بررسي كنيم و همچنين با مرور تصاوير سه بعدي از زواياي مختلف ،‌موقعيت آناتوميك ضايعات و توده هاي داخل شكمي را بهتر درك نماييم .
3-    سي تي اندوسكوپي
جهت بررسي ارگانهاي تو خالي مانند برونش، روده بزرگ ،‌شرايين و مثانه مي توان تصاوير داخل لومن آنها را به صورت سه بعدي بازسازي نمود و تصاوير حاصله را به صورت يك فيلم نمايش داد و در نتيجه نماي مشابه برونكوسكوپي و سيستوسكوپي ايجاد و ضايعات و بيماريهاي گوناگون را به نماي واقعي مشاهده نمود .
 
4-    بازسازي سه بعدي ساختمانهاي استخواني
ساختمانهاي استخواني را مي توان بسيار دقيق و با كليه جزئيات بصورت سه بعدي بازسازي كرد و در نماهاي گوناگون و از زواياي مختلف بررسي نمود .
5-    سي تي ميلوگرافي و سي تي اسكن سيسترنوگرافي
با انجام سي تي ميلوگرافي پس از تزريق اينتراتكال ماده حاجب ميتوان كانال نخاعي را به دقت بررسي نمود و ضايعات آن از جمله تومورها، چسبندگي ها و هرني ديسك را تشخيص داد.همچنين با انجام سي تي سيسترنوگرافي ،‌ليك CSF و محل آن مشخص
 مي شود .
6-    سنجش تراكم استخوان
سي تي اسكن يكي از دقيق ترين روشهاي سنجش تراكم استخوان است .در اين روش دانسيته مهره ها براساس ميزان كلسيم و هيدروكسي آپاتايت با دانسيته هاي رفرانس مقايسه شده و براي هر بيمار با توجه به سن و جنس ،‌منحني ميانگين تراكم استخوان همراه با انحراف معيار مربوطه (standard Deviation) رسم مي گردد.
7-    سي تي اسكن ديناميك
سي تي اسكن بسيار سريع پس از تزريق ماده حاجب توسط دستگاه انژكتور در چندين فاز مختلف جهت بررسي دقيق كبد ،‌كليه ها و هيپوفيز
8-    انجام اعمال اينترونشنال
مركز سي تي اسكن بيمارستان پيامبران جزو معدود مراكزي در كشور است كه مجهز به سي تي فلوروسكوپي ميباشد .با استفاده از اين تكنولوژي بسيار پيشرفته مي توان كليه اعمال اينترونشنال مانند انواع بيوپسي ،‌درناژآبسه و كارگذاري نفروستومي را با راهنمايي همزمان سي تي اسكن با دقت بسار زياد انجام داد .
9- سي تي اسكن از فك و دندان
سي تي اسكن از فك را هم ميتوان به صورت سه بعدي و هم به صورت پانوراميك نمايش داد .همچنين تمامي دندانها بطور جداگانه نشان داده مي شوند و هر دندان به اندازه واقعي چاپ مي شود و در كنار هر دندان يك خط كش مدرج اندازه گيري وجود دارد . با اين روش قبل از كارگذاري ايمپلنت و پروتزهاي دنداني مي توان فك و تمامي دندانها را به دقت اندازه گيري نمود .