کاربران آنلاین : 2
بازدید امروز    : 172
کل بازدیدها   : 2862874
پزشکان متخصص ارتوپدي
رديف
نام و نام خانوادگي
كلينيك يا پرويليج
نظام پزشكي
1
دکتر رامین ارژنگ
کلینیک
35716
2
دکتر سعید ابوالحسنی
پریولیج
84181
3
دکتر شهرام اعظمی
پريوليچ
81881
4
دکتر فرزاد آراسته
کلینیک
40066
5
دکتر ماندانا بیرانوند
پريوليچ
32953
6
دکتر محمودرضا معینیان
کلینیک
40261
7
دکتر منوچهر غزاله
کلینیک
57324
8
دکتر مینا راجی
کلینیک
58374
9
دکتر نادرصدیق
كلينيك
32323
10
دکترسعید دادعلی
پريوليچ
33817
11
دکترعلی زمان محمدی
کلینیک
28252
12
دکترمحمدرضا فطورچی
پريوليچ
76221
13
دكتر اكبر خدادادي
پريوليچ
45733
14
دكتر بابك رضي زاده
كلينيك
58454
15
دكتر سهيل مهدي پور
پريوليچ
36520
16
دكتر علي چشم خاوري
كلينيك
50107
17
دكتر عليرضا اسدي
پريوليچ
82714
18
دكتر فيروز مددي
پريوليچ
18317
19
دكتر محمدباقر صيادي
كلينيك
46272
20
دكتر محمدعلي عنايت الهي
پريوليچ
72412
21
دكترامير بهرام مهراد
پريوليچ
23598
22
دكتراميرفرخ كلهري
پريوليچ
39262
23
دكتراميرهومن دانش پژوه
كلينيك
37669
24
دكتربيژن موريس
كلينيك
27705
25
دكترسجاد احمدي
پريوليچ
25726
26
دكترسيدعليرضا بسام پور
پريوليچ
57120
27
دكترشهريار عبدهو
كلينيك
25775
28
دكترعليرضا فرهمندي
پريوليچ
58854
29
دكترغلامرضا خرمي روز
پريوليچ
10497
30
دكترغلامرضا مقتدر آزادي
پريوليچ
56951
31
دكترقاسم فتحي
پريوليچ
35652
32
دكترمحمد ابراهيم طاهريان
كلينيك
27458
33
دكترمحمد تقي خسرواني
پريوليچ
52588
34
دكترمرتضي جانثاري
كلينيك
31648
35
دكترمليندا روحي
پريوليچ
56669
36
دكترمنوچهر كوچك دزفولي
كلينيك
26007
37
دكترنازنين نوروزي فر
پريوليچ
47241
38
دكتر همايون هراتي
پريوليچ
76712
39 دكتر اميد آقايي اقدم پريوليج 76677
40 دكتر روزبه فروغي كلينيك 28545
41 دكتر جعفر بهرامي زاد پريوليج 53906
 42 دكتر احمد خليلي  پريوليج   25339
43  دكتر محتشم الماسي زاده  كلينيك  29168 
 44 دكتر احسان فلاح   پريوليج  115988