کاربران آنلاین : 1
بازدید امروز    : 105
کل بازدیدها   : 2926531
پزشکان متخصص گوش حلق و بینی
رديف
نام و نام خانوادگي
كلينيك يا پرويليج
نظام پزشكي
1
دكترميترا علامه
پريوليچ
58622
2
دكتر مليحه حكاك زاده
پريوليچ
59486
3
دكتر پوريا افلاكي
پريوليچ
63817
4
دكترمحمد حسين طاهريان
كلينيك
21309
5
دكتر اكبر مهرافزان
كلينيك
30462
6
دكتررحمت اله مهتدي
كلينيك
9557
7
دكتربهرام مقدم فرد
پريوليچ
49031
8
دکتر رامین امین شکری پریولیج 33537
9
دكتر نيكا نيك نژاد
پريوليچ
37857
10
دكتر محمد خانجان زاده
كلينيك
90360
11
دکتر محمد حسن شریفی
پريوليچ
53655
12
دكتر محسن اماني
پريوليچ
98729
13
دكتر سيامك صلاحي
پريوليچ
71316
14
دكتر گيلدا گيوه چي
پريوليچ
75947
15
دكتر صفا صمدزاده
پريوليچ
57137
16
دكتر هادي جيرودي
پريوليچ
71126
17
دكتر جمشيد صفائي يزدي
پريوليچ
41797
18
دكتر علي اميري فرد
پريوليج
47831
19
دکتر مژگان کیانی آسیابی
پريوليچ
87242
20
دکتر نسیم راد
پريوليج
75597
21
دکتر فاطمه آقائی
پريوليچ
61711
22
دكتر زينب پورسلمان
پريوليج
72643
23
دكتر علي شهابي
كلينيك
74622
24
دكتر فرزاد ملكي
پريوليچ
48568
25
دکترمهران منصوري
پريوليچ
89876
26
دکترجواد پور جبار
پريوليچ
26559
27 
دکتر عباس نوروزی گیلوائی 
کلینیک  
39446