کاربران آنلاین : 1
بازدید امروز    : 181
کل بازدیدها   : 3143182
کلینیک تخصصی ارتوپدی

كلينيك ارتوپدي

ایام هفته

نام پزشک

ساعت حضور

 شنبه

دکتر پیام اسدی 

10:30 - 8:30 

دکتر منوچهر غزاله

13-8:30

دکتر مرتضی جانثاری

13-11

دکتر مینا راجی

16:30-14:30

دکتر امیر هومن دانش پژوه

19-17

یکشنبه

دکتر بیژن موریس

13-8:30

دکتر نادر صدیق

13-8:30

دکتر محمد ابراهیم طاهریان

19-14:30

دکتر حبیب اله خلج هدایتی

17-14:30

دوشنبه

دکتر رامین ارژنگ

13-8:30

دکتر بابک رضی زاده

13-10:30

دكتر احسان فلاح 

 16:30 - 14:30

دکتر روزبه فروغی

18:30-16

دکتر بابک رضی زاده

19-17

سه شنبه

دکتر محمودرضا معینیان

13-8:30

دکتر علی چشم خاوری

13-8:30

دکتر محمودرضا معینیان

19-14:30

دکتر علی چشم خاوری

19-14:30

چهارشنبه

دکتر بیژن موریس

13-8:30

دکتر حسن درتاج  12-8:30 

دکتر فریبرز عزیزی

16:30-14:30

دکتر علیرضا اسدی

19-16

پنجشنبه

دکتر محمد ابراهیم طاهریان

13-8:30

دکتر علیرضا اسدی

13-10

دکتر شهریار عبدهو

19-14:30

دکتر نادر صدیق

19-14:30