کاربران آنلاین : 2
بازدید امروز    : 16
کل بازدیدها   : 3148071
کلینیک تخصصی اورولوژی

كلينيك اورولوژي

ایام هفته

نام پزشک

ساعت حضور

شنبه

دکتر علیرضا سینا(فوق تخصص)

10:30-8:30

دکتر محمد رنجبری

13-11

دکتر محمد درویشی

19-15:30

یکشنبه

دكتر محمد رنجبري

10:30- 9

دكترسيد مرتضي مرتضوي 

13 - 11 

دکتر شهرام شعبانی نیا(فوق تخصص)

17-15

دکتر حمیدرضا اکبری گیلانی

19-17

دوشنبه

دکتر فرشاد نامداری

10:30-8:30

دکتر سید مرتضی مرتضوی

13-11

دکتر شهرام شعبانی نیا(فوق تخصص)

19-15

سه شنبه

دکتر علیرضا سینا(فوق تخصص)

10:30-8:30

دکتر محمد رنجبری

13-11

دکتر علیرضا سینا(فوق تخصص)

16:30-14:30

دکتر محمد رنجبری

19-17

چهارشنبه

دکتر منوچهر الهیاری

13-9

دکتر محمد درویشی

17-15

دكتر حمیدرضا اکبری گیلانی

19-17

پنجشنبه

دکتر سید محمدعلی مدینه ای

10:30-8:30

دکتر شهرام شعبانی نیا(فوق تخصص)

13-11

دکتر شهرام شعبانی نیا(فوق تخصص)   17-15

دکتر حمیدرضا اکبری گیلانی

19-17