کاربران آنلاین : 2
بازدید امروز    : 547
کل بازدیدها   : 2562198

كلينيك فوق تخصصي چشم پزشكي

ایام هفته

نام پزشک

ساعت حضور

 شنبه

دكتر مرتضي نجفي 

12 - 10 

یکشنبه 

دکتر مجيد محمدي ( فوق تخصص شبكيه )

11- 9

دکتر مجید محمدی ( فوق تخصص شبکیه )

16-19

دوشنبه

دکتر مرتضي نجفي

18:30 - 17

سه شنبه 

دکتر مجید محمدی (فوق تخصص شبکیه )

11- 9

دکتر محمود نقوی

15:30-17

چهارشنبه  

دكترمرتضي نجفي 

12 - 10 

پنجشنبه

دکتر مرتضي نجفي

 12- 10