کاربران آنلاین : 2
بازدید امروز    : 89
کل بازدیدها   : 2689437

كلينيك فوق تخصصي چشم پزشكي

ایام هفته

نام پزشک

ساعت حضور

 شنبه

دكتر مرتضي نجفي 

12 - 10 

یکشنبه 

دکتر مرتضی نجفی 

12 - 10

دکتر مجید محمدی (فوق شبکیه) 

19-17 

دوشنبه

دکتر مرتضي نجفي

18:30 - 17

سه شنبه 

دکترمجید محمدی (فوق شبکیه ) 

12-9 

دکتر محمود نقوی

15:30-17

چهارشنبه  

دكترمرتضي نجفي 

12 - 10 

پنجشنبه

دکتر مرتضي نجفي

 12- 10