کاربران آنلاین : 1
بازدید امروز    : 1026
کل بازدیدها   : 2649319

كلينيك فوق تخصصي چشم پزشكي

ایام هفته

نام پزشک

ساعت حضور

 شنبه

دكتر مرتضي نجفي 

12 - 10 

یکشنبه 

-

-

-

-

دوشنبه

دکتر مرتضي نجفي

18:30 - 17

سه شنبه 

-

-

دکتر محمود نقوی

15:30-17

چهارشنبه  

دكترمرتضي نجفي 

12 - 10 

پنجشنبه

دکتر مرتضي نجفي

 12- 10