کاربران آنلاین : 3
بازدید امروز    : 1002
کل بازدیدها   : 3034124
کلینیک فوق تخصصی گوارش

كلينيك فوق تخصصي گوارش

ایام هفته

نام پزشک

ساعت حضور

شنبه 

دکتر سعید یزدانی(فوق تخصص)

13-11:30

دكتر محمد باقر رمضاني(فوق تخصص) 

19-16:30 

یکشنبه

 

دکتر فاطمه زالی(فوق تخصص)

12:30-10:30

دکتر فتح اله مقدسی  19-17 

دوشنبه  

دکتر علی اصغر اعتمادی فرد(فوق تخصص)

13-10:15

دکتر محمدباقر رمضانی(فوق تخصص) 

19-16:30 

سه شنبه

دکتر فتح اله مقدسی

13-11

دکتر قاسم ولیزادگان(فوق تخصص)

19-17

چهارشنبه

دکتر قاسم ولیزادگان(فوق تخصص)

12:30-10:30

دکتر سعید یزدانی(فوق تخصص)

17-15:30

پنجشنبه

دکتر فتح اله مقدسی

13-11