کاربران آنلاین : 2
بازدید امروز    : 491
کل بازدیدها   : 2556904

كلينيك فوق تخصصي ريه

ایام هفته

نام پزشک

ساعت حضور

شنبه

دکتر حسن حیدر نژاد(فوق تخصص)

12-9

یکشنبه

دکتر علی اکبر کامرانی

18:30-16:30

دوشنبه

دکتر علیرضا ثابت پور(فوق تخصص)

11-9

سه شنبه

دکتر علی اکبر کامرانی

18-16

كلينيك فوق تخصصي غدد

ایام هفته

نام پزشک

ساعت حضور

یکشنبه

دکتر هایده ابطحی (فوق تخصص)

12-9

دوشنبه 

دکتر حسین نویدی (فوق تخصص)

12-8:30

دكتر حميدرضا دهناد (فوق تخصص) 

19 - 14:30 

چهارشنبه

دکتر هایده ابطحی (فوق تخصص)

12-9