تجهيزات جديد بخش فيزيوتراپي

يكي از تجهيزات جديد بخش فيزيوتراپي دستگاه Biofeedback‌ است كه به منظور دادن فيدبك تصويري به بيمار در مورد توانايي انقباض عضلات ازكار افتاده يا بسيار ضعيف و نيز درمان و بهبود بي اختياري هاي ناشي از سكته مغزي و ساير مشكلات نورولوزيك به كار ميرود.

از ديگر تجهيزات جديد بخش ميتوان به دستگاه Air Compression Circulation Limb Massage اشاره كرد كه به منظور بهبود گردش خون، لنف، كاهش اسپاسم و گرفتگي هاي عضلات و نيز كاهش قابل توجه تورم در هر نقطه از اندام تحتاني استفاده ميشود. اين دستگاه مانند شلوار دور تا دور پا را در بر ميگيرد و از مچ پا تا ران توسط دستگاه تحت ماساژ با قدرت فشار قابل كنترل قرار ميگيرد.

لازم به ذكر است در اين بخش درمان از طريق طب سوزني نيز انجام ميگيرد و به منظور جلوگيري از انتظار بيماران در بخش پذيرش تعداد 5 كابين به كابين هاي فيزيوتراپي اضافه خواهد شد.