وضعیت

فرم استخدام

درخواست استخدام در واحد(حتما بايد يكي از موارد زير انتخاب شود)

مقادیر را کامل کنید


مشخصات فردي

وضعيت نظام وظيفه

كادر مربوط به پرسنل درماني-وضعيت طرح نيروي انساني

وضعيت خارج از طرح

نگذرانده

ثوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی نام دانشگاه رشته تحصیلی وضعیت تاریخ شروع تاریخ پایان
اضافه کردن

اتمام همکاری

مشغول به کار نام زبان وضعیت تاریخ شروع تاریخ پایان
اضافه کردن

زبان خارجی

آلمانی ضعیف
اضافه کردنکد پیگیری